Online program Vztahování nabídne lehkost a novost v nahlížení na naše nejproblematičtější vztahy, a to tak, že se jim budeme věnovat až poté, co zkusíme a naučíme se něco úplně jiného. Více pro začátek neprozradím.

První série Stmívání proběhne příznačně v nejtmavějších částech roku, v době předadventní a adventní. Tento čas slouží k cestě k sobě. Zároveň je
to čas potkávání se s těmi, kteří jsou nám blízcí a stýskání po těch, které vedle sebe nemáme. A možná, že je to i čas vztahů, které časem zapadaly
prachem. Pro náš program to bude i čas malého nového potkávání.

Druhá série Svítání připadne na začátek jara. To už budeme hlavně tvořit. Tvořit ve stávajících vztazích a možná tvořit základy vztahů úplně nových.